Index of translations on this blog

All translations on this blog are by Paul Koerbin. The majority are translations of lyrics attributed to Pir Sultan Abdal, however I also include translations of related interest by other Alevi aşık-s. This page is intended to provide a quick overview of the translations without having to scroll through the blog.

From Pir Sultan Abdal

Ben dervişim diye göğsün açarsın

Benim pîrim Şah-ı Merdân Ali’dir

Bir nefesçık söyliyelim

Bu yıl bu dağların karı erimez

Bülbül olsam varsam gelsem

Ey benim dîvane gönlüm

Gel benim sarı tanburam

Gel seninle ahd ü peyman edelim (Ne sen beni unut ne de ben seni)

Gel güzelim kaçma bizden

Gelin canlar bir olalım

Hak’tan inayet olursa

Hû diyelim Gerçeklerin demine

Seher vatkı kalkan kervan

Serseri girme meydana

Sultan suyu gibi çağlayıp akma

Şu kanlı zalimin ettiği işler

Şu karşı yaylada göç katar katar

Yürüyüş eyledi Urum üstüne

From Muhlis Akarsu

Demokrasi nerde ise ordayız

Gurbeti ben mi yarattım

From Hüseyin Aşkın (and Pir Sultan Abdal)

Kul olayım mızrap tutan ellere

From Aşık Daimi

Kainatın aynasıyım

From Dertli Divani

Diktiğimiz fidanlar (sana ne bana ne)

From Aşık İbreti

Değiliz

Gördümde geldim (İlme değer verdim)

From Kul Himmet

Ali bir Muhammed Ali diyerek (Düaz-ı imam)

From Latife (Melûli)

Mey içtim sarhoşum bugün

From Aşık Mücrimî

Şu diyâr-ı gurbet elde (Şen değil gönlüm şen değil)

From Nimri Dede

İnsan olmaya geldim (Arif Sağ version)

Özde ben Mevlana oldum da geldim (original version)

From Aşık Sarıcakız

Düzen, yokluk açlık, zulüm

From Sefil Selimi

İnsana muhabbet duyalı (Bana yer kalmaz)

From Aşık Veysel

Beni hor görme kardaşım

Anon Türküler

Küstürdüm barışamam (dert bende)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s