More translations available in my PhD thesis

The following is a list of deyişler included in the Translations section of my PhD thesis (to which the section and page numbers refer).

5.5       Pir Sultan Abdal deyişler

5.5.1        Açılın kapılar Şah’a gidelim……………………………………………….. 321

5.5.2        Ali Ali deyü ne inilersin…………………………………………………….. 322

5.5.3        Ben dervişim diye göğsün açarsın………………………………………. 323

5.5.4        Benim pîrim Şah-ı Merdân Ali’dir……………………………………….. 324

5.5.5        Bir çift turna geldi Kars illerinden………………………………………. 325

5.5.6        Bir güzelin âşıkıyım ağalar……………………………………………….. 326

5.5.7        Bir nefesçik söyliyelim……………………………………………………… 327

5.5.8        Bir ulu kervandık kalktık Musuldan…………………………………….. 328

5.5.9        Bize de Banaz’da Pir Sultan derler………………………………………. 329

5.5.10      Bu yıl bu dağların karı erimez…………………………………………… 330

5.5.11      Bülbül olsam varsam gelsem…………………………………………….. 331

5.5.12      Cennet’ten Ali’ye bir niyaz geldi………………………………………… 333

5.5.13      Çeke çeke ben bu dertten ölürüm………………………………………. 334

5.5.14      Çekilip Kırklara vardık……………………………………………………. 335

5.5.15      Çokan beri yollarını gözlerim…………………………………………… 336

5.5.16      Diken arasında bir gül açıldı……………………………………………. 337

5.5.17      Dün gece seyrimde çoştuydu dağlar…………………………………. 338

5.5.18      Ey benim dîvane gönlüm………………………………………………… 339

5.5.19      Ezelden divane etti aşk beni…………………………………………….. 340

5.5.20      Fetva vermiş koca başlı kör müftü…………………………………… 341

5.5.21      Gel benim sarı tanburam………………………………………………… 342

5.5.22      Gel seninle ahd ü peyman edelim…………………………………….. 343

5.5.23      Gelin canlar bir olalım…………………………………………………… 344

5.5.24      Gelmiş iken bir habercik sorayım…………………………………….. 345

5.5.25      Gelsin ikrarına beli diyenler……………………………………………. 346

5.5.26      Gözleyi gözleyi gözüm oldu…………………………………………….. 347

5.5.27      Gurbet elde bir hal geldi başıma……………………………………… 348

5.5.28      Haktan inayet olursa…………………………………………………….. 349

5.5.29      Hazret-i Ali’nin devri yürüye………………………………………….. 350

5.5.30      Hazret-i Şah’ın avazı…………………………………………………….. 351

5.5.31      Ilgıt ılgıt esen seher yelleri…………………………………………….. 352

5.5.32      İptida bir sofu Şah’a varınca………………………………………….. 353

5.5.33      Kahpe felek sana n’ettim n’eyledim…………………………………. 354

5.5.34      Karşıda görünen ne güzel yayla…………………………………….. 355

5.5.35      Koca başlı koca kadı……………………………………………………. 356

5.5.36      Koyun beni Hak aşkına yanayım…………………………………… 357

5.5.37      Kul olayım kalem tutan eline……………………………………….. 358

5.5.38      Medet ya Muhammet medet ya Ali……………………………….. 359

5.5.39      Ötme bülbül ötme şen değil bağım………………………………… 360

5.5.40      Safasına cefasına dayandım………………………………………… 361

5.5.41      Seher vaktı kalkan kervan……………………………………………. 362

5.5.42      Serseri girme meydana……………………………………………….. 362

5.5.43      Sultan Suyu gibi çağlayıp akma……………………………………. 363

5.5.44      Şu kanlı zalimin ettiği işler…………………………………………… 364

5.5.45      Şu karşı yaylada göç katar katar………………………………….. 365

5.5.46      Türbesin üsüne nakş eylediler………………………………………. 366

5.5.47      Uyur idik uyardılar…………………………………………………….. 367

5.5.48      Yine dosttan haber geldi……………………………………………… 368

5.5.49      Yürü bire Hıdır Paşa…………………………………………………… 369

5.5.50      Yürüyüş eyledi Urum üstüne……………………………………….. 370

5.6       Pir Muhammed

5.6.1        Pir elinden elifi tac urundum………………………………………… 371

5.7       Aşık İsmail

5.7.1        Aradılar Pir Sultan’ın aslını…………………………………………. 372

5.8       Kul Himmet

5.8.1        Her sabah her sabah ötüşür kuşlar……………………………….. 374

5.8.2        Hükmünü geçiren hep cümle nâsa………………………………… 376

5.8.3        Bu gün bize Pîr geldi…………………………………………………… 377

5.9       Aşık Veysel

5.9.1        Beni hor görme kardaşım……………………………………………. 381

5.10     Nimri Dede

5.10.1      İkilik kirini içimden atıp………………………………………………. 382

5.10.2      İnsan olmaya geldim…………………………………………………. 383

5.11     Muhlis Akarsu

5.11.1      Açığım yok kapalım yok dünyada………………………………… 384

5.11.2      Gurbeti ben mi yarattım…………………………………………….. 385

5.12     Aşık Mahzuni Şerif

5.12.1      Fırıldak adam…………………………………………………………… 386

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s